Vikten av städning 

Att städa och hålla rent är centralt i många människor liv, dels för det psykiska välbefinnandet, men även för det fysiska. Orenlighet och en oförmåga att städa och hålla rent efter sig kan orsaka skador fysiskt så till vida att man kan utveckla astma vid exponering av mögel och damm i stor omfattning. Att städa regelbundet är därför otroligt viktigt. 

Olika former av städning 

Många förväxlar ofta ordet städning med att plocka undan prylar. Städning innebär grundlig rengöring av ytor och föremål från damm och smuts. Att plocka undan överflödiga prylar som inte ligger på sin plats är en förutsättning för att själva städandet ska kunna äga rum. Att börja med att plocka undan prylar kan därför vara ett smidigt sätt att påbörja själva städprocessen.