Hälsoeffekter av utebliven städning 

Hälsoeffekter av utebliven städning 

Det är bekräftat genom studier att människan mår bäst i undanplockade och städade utrymmen utan ett överflöd av prylar, då det medför färre intryck vilket sålunda leder till en mer harmonisk känsla i kroppen och sinnet. Att få en rutin i att plocka undan efter sig är därför positivt för ens mentala välbefinnande. 

Utebliven städning och undanplockning ger givetvis motsatt effekt. Det kan leda till en känsla av stress samt ångest eftersom intrycken blir fler och en stökig omgivning kan även leda till ett stökigt inre på grund av detta. Även ångest kan uppstå då man inte hittar sina saker när man väl behöver de för att man inte har full koll på var de är eller var man lagt dem. 

Bortsett från den psykiska biten påverkas även det fysiska. Att vistas i en miljö som i stor utsträckning är täckt av damm och smuts kan leda till asmatiska besvär och tungandning, då man andas in stora mängder damm, som i själva verket är hudpartiklar och bakterier. Om man låter mat stå framme så finns risken att det bildas mögel, det vill säga svamp och ohyra i dessa vilka i sin tur är farliga att andas in. Även dessa kan orsaka asmatiska besvär och ge bestående skador på lungvävnaden och i lungorna hos den som vistas i denna miljö. Det är därför viktigt att hålla rent i  sin omgivning och i sitt hem för den fysiska hälsan likväl som den psykiska. Har man svårt att själv hålla rent efter sig, eller arbetar mycket eller på grund av av olika fysiska begränsningar har svårt att städa kan man vända sig till en städfirma. Denna städfirma kan komma och städa hos en så att ens hem är rent och fräscht.