Hälsoeffekter av utebliven städning 

Hälsoeffekter av utebliven städning 

Det är bekräftat genom studier att människan mår bäst i undanplockade och städade utrymmen utan ett överflöd av prylar, då det medför färre intryck vilket sålunda leder till en mer harmonisk känsla i kroppen och sinnet. Att få en rutin i att plocka undan efter sig är därför positivt för ens mentala välbefinnande. 

Utebliven städning och undanplockning ger givetvis motsatt effekt. Det kan leda till en känsla av stress samt ångest eftersom intrycken blir fler och en stökig omgivning kan även leda till ett stökigt inre på grund av detta. Även ångest kan uppstå då man inte hittar sina saker när man väl behöver de för att man inte har full koll på var de är eller var man lagt dem.  read more

Vikten av städning 

Att städa och hålla rent är centralt i många människor liv, dels för det psykiska välbefinnandet, men även för det fysiska. Orenlighet och en oförmåga att städa och hålla rent efter sig kan orsaka skador fysiskt så till vida att man kan utveckla astma vid exponering av mögel och damm i stor omfattning. Att städa regelbundet är därför otroligt viktigt. 

Olika former av städning 

Många förväxlar ofta ordet städning med att plocka undan prylar. Städning innebär grundlig rengöring av ytor och föremål från damm och smuts. Att plocka undan överflödiga prylar som inte ligger på sin plats är en förutsättning för att själva städandet ska kunna äga rum. Att börja med att plocka undan prylar kan därför vara ett smidigt sätt att påbörja själva städprocessen.  read more

Skaffa rutiner för hemstädning 

Att rutiner kan hjälpa är något som folk säger av en anledning. Det går till exempel att skynda på och underlätta städningen genom att man har fasta och bra rutiner. 

Att tänka på för sina städningsrutiner 

Först måste man se till att planera in vad man faktiskt ska ha för rutiner. Att ha rutiner är bra, men alla rutiner är inte per automatik. Börja med att väl genomförd planering. Det kan till exempel gå ut på att man först ser över sin bostad. Hur stor är den? Finns det några svåra delar att städa? Hur måste man städa den och hur lång tid uppskattas det att ta?  read more