Hjälp en städfirma utföra sitt arbete

En städfirma finns till för att underlätta vardagen för människor och företag. Men det som är bra att veta är att man själv kan underlätta för de som städar.

Små saker som kan förändra mycket

Det finns olika syner att ha på lokalvårdare och städfirmor. Det finns en del som tycker att de betalar för en tjänst och därför behöver de nödvändigtvis inte göra något mer. Men är det ett rimligt förhållningssätt till din städfirma stockholm? Alla får förstås tycka och känna som de vill, men det finns saker som kan vara bra att tänka på.

Genom att hjälpa städfirmorna i sitt arbete kommer det både bli enklare för dem, och billigare för dig, då det går snabbare totalt. En av de första sakerna som man kan göra är att vara tydlig. Vad behöver man hjälp med? Är det hela huset som ska städas? Räcker det med köket?

Fortsätter man på det spåret är det viktigt att ge de anställda rätt förutsättningar. Till exempel kan det vara viktigt att berätta för dem hur ens bostad ser ut. Alla bostäder ser olika ut, och ibland kan det vara extra svårt att städa när det ser ut på ett visst sätt. Finns det många tunga och fasta möbler som kan ställa till det för en arbetare med hemstädning hos www.alberts-service.se/stockholm/hemstadning/? Hur ser trapporna ut? Är de mycket små och kan öka riskerna för fall? Eller finns det dåligt med eluttag på övervåningen som gör det svårare att dammsuga? Sådana saker, och om det är strängt förbjudet att besöka något speciellt rum, kan vara bra att ta upp på förhand.

Att kommunicera är generellt bra i alla lägen. Det finns olika sätt att kommunicera med en städfirma. Först och främst inleds allt med att planera vad som ska göras. Här har det redan nämns att det är viktigt att tänka på att berätta för firman om alla förutsättningar. Men kommunikationen kan fortsätta även därefter.

Här beror det på om du väljer att vara hemma eller inte under städningen, något som också leder in på kommunikationen. En del känner sig oroliga om okända personer är inne i deras hem medan de inte själva är hemma. Är man då på plats kan det vara bra att hjälpa lokalvårdaren som kommer. Man behöver inte laga en hel middag. Men att underlätta genom att förtydliga vad som ska göras och bjuda på en trevlig stämning gör det mycket roligare för arbetaren. Det sista handlar om kommunikationen efter städjobbet. Kan något göras bättre eller förändras är det alltid bra att berätta det.

Hälsoeffekter av utebliven städning 

Hälsoeffekter av utebliven städning 

Det är bekräftat genom studier att människan mår bäst i undanplockade och städade utrymmen utan ett överflöd av prylar, då det medför färre intryck vilket sålunda leder till en mer harmonisk känsla i kroppen och sinnet. Att få en rutin i att plocka undan efter sig är därför positivt för ens mentala välbefinnande. 

Utebliven städning och undanplockning ger givetvis motsatt effekt. Det kan leda till en känsla av stress samt ångest eftersom intrycken blir fler och en stökig omgivning kan även leda till ett stökigt inre på grund av detta. Även ångest kan uppstå då man inte hittar sina saker när man väl behöver de för att man inte har full koll på var de är eller var man lagt dem. 

Bortsett från den psykiska biten påverkas även det fysiska. Att vistas i en miljö som i stor utsträckning är täckt av damm och smuts kan leda till asmatiska besvär och tungandning, då man andas in stora mängder damm, som i själva verket är hudpartiklar och bakterier. Om man låter mat stå framme så finns risken att det bildas mögel, det vill säga svamp och ohyra i dessa vilka i sin tur är farliga att andas in. Även dessa kan orsaka asmatiska besvär och ge bestående skador på lungvävnaden och i lungorna hos den som vistas i denna miljö. Det är därför viktigt att hålla rent i  sin omgivning och i sitt hem för den fysiska hälsan likväl som den psykiska. Har man svårt att själv hålla rent efter sig, eller arbetar mycket eller på grund av av olika fysiska begränsningar har svårt att städa kan man vända sig till en städfirma. Denna städfirma kan komma och städa hos en så att ens hem är rent och fräscht. 

Vikten av städning 

Att städa och hålla rent är centralt i många människor liv, dels för det psykiska välbefinnandet, men även för det fysiska. Orenlighet och en oförmåga att städa och hålla rent efter sig kan orsaka skador fysiskt så till vida att man kan utveckla astma vid exponering av mögel och damm i stor omfattning. Att städa regelbundet är därför otroligt viktigt. 

Olika former av städning 

Många förväxlar ofta ordet städning med att plocka undan prylar. Städning innebär grundlig rengöring av ytor och föremål från damm och smuts. Att plocka undan överflödiga prylar som inte ligger på sin plats är en förutsättning för att själva städandet ska kunna äga rum. Att börja med att plocka undan prylar kan därför vara ett smidigt sätt att påbörja själva städprocessen. 

 

Skaffa rutiner för hemstädning 

Att rutiner kan hjälpa är något som folk säger av en anledning. Det går till exempel att skynda på och underlätta städningen genom att man har fasta och bra rutiner. 

Att tänka på för sina städningsrutiner 

Först måste man se till att planera in vad man faktiskt ska ha för rutiner. Att ha rutiner är bra, men alla rutiner är inte per automatik. Börja med att väl genomförd planering. Det kan till exempel gå ut på att man först ser över sin bostad. Hur stor är den? Finns det några svåra delar att städa? Hur måste man städa den och hur lång tid uppskattas det att ta? 

När det är gjort man kan fortsätta med sin planering för att ta fram rutiner till hur själva städningen faktiskt ska gå till. Att veta var man ska börja är bra att planera in. Det kan vara så att man föredrar att städa genom att bara “hoppa rakt in i det”. Det vill säga att man inte tänker så noggrant hur man gör det, utan det bara sker. Det är förstås inget fel i att göra det, men med en tydlig rutin underlättar det. 

Att alltid börja städa i ett rum kan ha en viktig psykologisk effekt. Man ska även se till att fundera över vilket rummet är. Att börja med vardagsrummet är vanligt, oftast för att det är relativt lättstädat. Då blir det en mjukstart som gör att man kommer in i det. Men att istället börja med köket eller ett badrum kan också ha sina fördelar. Då betar man av ett av de tyngsta rummen direkt, vilket innebär att det troligtvis bara kommer att bli lättare ju längre in i städningen man kommer. 

Dammsugare städare rengöringStorstädning eller vardagsstäd? 

Rutinerna kan också variera sig beroende på vad det är för typ av städ som man håller på att genomföra. Är det ett vardagsstäd behöver det absolut inte se likadant ut som om man storstädar. När det gäller vardagliga städ kan de oftast göras på olika sätt. Vissa gånger kanske man bara ska plocka lite, då gör man det. Andra gånger drar man dammsugaren lite snabbt genom vardagsrummet och köket. 

För den typen av städ är det inte lika allvarligt. Men att ha och använda sig av sina rutiner inför stora städ är alltid att föredra. Här gäller det dock att hitta något som man själv gillar. Att städa gör alla på olika sätt, därför ska man göra det som passar en bäst personligen.